Uzivanje na maksimumu
debeljuca koja ume da nasmeje ali ume i da napali