Uzivanje na maksimumu
ako si neposlusan – kaznicu te